zaterdag 6 juni 2015

Terugkoppeling bij het oefenen

Om het oefenen effectiever te maken is het niet zo zeer belangrijk om vaak te herhalen maar meer om tussen herhalingen verbeteringen aan te brengen. Soms lijkt het of bij sommige leerlingen 'het kwartje' heel snel valt. Na een paar keer pogingen lukt het ze al. Je zou ook kunnen zeggen dat die leerlingen bij zichzelf snel mogelijkheden tot groei zien. Het is zaak om goed geduldig te leren observeren welke facetten van je spel zwak zijn en vervolgens een plan te ontwikkelen om die facetten te verbeteren.

Als we beginnen bij het woord observeren. In de muziek houdt dit in eerste instantie luisteren in. Dit is de auditieve kant van musiceren. Luister goed of een klank die je speelt wel helder genoeg is. Ook kun je letten op het ritme. Soms raakt de regelmaat van het ritme enigszins verstoord. Een mogelijke oorzaak van zo'n verstoring kan zijn dat je nog niet voldoende vingervlugheid hebt om een passage soepel te spelen. Je kunt dan besluiten op techniek te oefenen. Een andere reden kan zijn dat je het ritme zelf niet helemaal goed begrijpt. Daarmee bedoel ik dat je niet van elke noot aanvoelt wanneer je deze precies speelt. Daarvoor kun je naar het origineel luisteren (als je een opname ervan beschikbaar hebt). Het kan overigens nuttig zijn om je eigen spel op te nemen om nog extra te kunnen controleren.
Daarnaast is er de kinestetische kant van het musiceren. Bij het voortbrengen van de klank is ontspannenheid en doelgerichtheid van je vingers wenselijk. Hoe kleiner de beweging hoe beter. Hoe minder spieren je spant tijdens het spelen hoe beter. Waak ervoor dat je niet verkrampt. Onder de visuele kant van het musiceren zou je kunnen vatten het vermogen om vingerzettingen (van bijvoorbeeld akkoorden) snel en gemakkelijk te onthouden. Ook de vertaling van een notenbeeld naar klank hoort hierbij. Tijdens het oefenen zou je je van al deze punten bewust moeten zijn om tot verbetering te komen. Een voorbeeld van kijkgedrag in mijn dagelijkse praktijk: Sommige leerlingen kijken tijdens het spelen steeds op hun bladmuziek waardoor ze zich minder bewust zijn van de plaatsing van hun vingers. Andere leerlingen daarentegen leren passages uit het hoofd en kijken dan naar hun vingers. Je zou ook kunnen denken aan het plaatsen van een video-opname apparaat om achteraf terug te kunnen kijken.

Het volgende woord is het plan om te verbeteren. Ook hierover valt veel te zeggen. Uiteraard is een docent met zijn ruime ervaring een goede raadgever op het gebied van het maken van dit soort plannen. Daarnaast zou je ook kunnen stellen dat 'echt getalenteerde leerlingen' geen docent nodig hebben...of misschien juist wel....? ;)