dinsdag 24 juni 2014

Uw lesmethode: Lees voor gebruik eerst de bijsluiter (deel 2)

De afgelopen tijd heb ik via o.m. facebook een aantal kritische maar interessante discussies gelezen over onderwerpen als muziek-les in het algemeen, letterlijk naspelen van gitaarsolo's via tabulatuur, studeren van techniek, het gebruik van metronoom en gitaar leren spelen in het youtube-tijdperk. Bij het studeren is het vooral van belang de positieve en negatieve effecten (voor jezelf) goed in beeld te hebben. In dit tweede deel van de serie wil ik het hebben over de mogelijke voor- en na-delen van muziekles:
Mogelijke voordelen van muziekles:
1. Een ervaren musicus/docent kan zich uitspreken over je sterke en zwakke punten (als musicus of in de uitvoering van een specifieke compositie/oefening/e.d.). Door je zwakke en sterke punten in kaart te brengen kun je je oefenroutine aanpassen zodat je uiteindelijk alleen nog maar sterke punten hebt!
2. Een ervaren musicus/docent weet vaak meerdere oefen-strategieen om een bepaald probeem op te lossen.
3. Een ervaren musicus/docent kan je inspireren om je breder te orienteren op muziek doordat deze vaak meer overzicht heeft over de traditie.
4. Een ervaren musicus/docent kan je met behulp van nieuwe invalshoeken inspireren en daarme uit een "studie-dip" krijgen.
5. Een ervaren docent kan dwarsverbanden leggen tussen de verschillende onderwerpen. Hij kan een koppeling leggen tussen theorie en een stuk muziek dat je oefent. Zo kun je een specifiek deel van de theorie leren aan de hand van je favoriete muziek.

Mogelijke nadelen van muziekles:
1. Uit eigen ervaring weet ik dat je manier van oefenen om de zoveel tijd verandert. Het zou kunnen voorkomen dat je een bepaalde oefening maanden achter elkaar zelfstandig blijft doen omdat je docent ooit gezegd heeft dat het goed was. Na verloop van tijd kan het effect van dit oefenen verdwijnen. Leer dus ook over je eigen ontwikkeling nadenken en leer je eigen oefeningen te bedenken. Achterhaal altijd waarom je een bepaalde oefening doet/zou moeten doen. Je kunt hierbij je docent raadplegen. Het is uiteindelijk allemaal maatwerk!
2. Sommige docenten hebben zelf in hun ontwikkeling weinig problemen met bepaalde facetten van het spelen gehad. Als een docent altijd zo heeft uitgeblinkt in techniek dat hij/zij hier nooit echt problemen mee heeft ondervonden kan het zijn dat hij jouw probleem nooit zelf heeft meegemaakt. Dit geldt uiteraard alleen wanneer de docent niet voldoende inlevingsvermogen heeft of een gebrek aan ervaring/interesse heeft in (echt) lesgeven. Een advies zou kunnen zijn om als leerling toch goed door te vragen om ook je docent goed te laten nadenken over methodes. Heldere communicatie is dan ook een sleutelfactor in lesgeven.
3. Docenten hebben vaak een eigen smaak en richting gekozen. In de regel zal een goed geschoolde en ervaren docent je met vele stijlen en technieken kunnen helpen. Als je een gevorderde leerling bent kan het echter geen kwaad om naar een docent met een duidelijk specialisme op zoek te gaan.
4. Vaak zijn muzikanten heel goed in creatief zijn met hun beperkingen. In een les-situatie ga je vaak uit van dat je uiteindelijk alles - d.m.v. training wilt kunnen. Echter, in creatieve situaties omzeil je ook wel eens dat wat je niet kunt en verzin je gewoon een passend alternatief. Huub van der Lubbe van De Dijk zei weleens in een interview dat er tegenwoordig veel meer mensen goed een muziekinstrument beheersen, maar dat dit niet per se leidt tot betere/creatievere muziek.
5. (Aansluitend op 4.) Een vraag die me als docent regelmatig gesteld wordt is: "doe ik het wel goed?". Het leuke is dat voor creativiteit die vraag meestal nauwelijks te stellen valt. Het gaat er dan meer om of je het zelf goed vindt. Het hebben van een autonoom oordeel over je eigen muziek is erg belangrijk hoewel je toch open zou kunnen blijven staan voor kritiek. In mijn ervaring lijkt dit soms weleens op een soort koorddansen tussen deze twee manieren van denken. Een geduldig proces van veel terugluisteren en meningen overwegen.