zaterdag 21 december 2013

De muzikale schijf van acht

Voor een voedzame maaltijd bestaat de zogenaamde schijf van vijf (zie ook: http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx. Door je dagelijkse maaltijd samen te stellen volgens deze schijf krijg je alle essentiële bouwstoffen binnen. Toch is er voldoende ruimte voor variatie. Deze variatie is dan ook heel belangrijk.Je kunt je afvragen of er zo'n soort schijf te maken is voor een mooie voedzame muziekles of muzikaal trainingsprogramma. Kunnen we categorieën verzinnen waarin we ieder van onze doelen kunnen onderbrengen? De focus in een les of tijdens een oefensessie ligt maar al te vaak in de details. Daarom kan het goed kan zijn om zaken daarnaast ook in een breder perspectief te bekijken. De punten die ik zelf hanteer zijn:

1. Solfège (op het gehoor muziek leren naspelen),
2. Techniek (alle handelingen nodig om klank voort te brengen),
3. Sound (toonvorming, alles van plectrum-aanslag tot afstelling van je apparatuur),
4. Ritme/timing/vormbesef (alles omtrent hoe we in muziek met tijd en indeling daarvan omgaan),
5. Theorie (een modelvormige beschrijving van de muzikale werkelijkheid om haar beter te kunnen begrijpen, bijvoorbeeld harmonieleer),
6. Idioom/repertoire (kennis van bestaande composities, improvisaties of licks),
7. Creativiteit/improvisatie (creeeren van nieuwe bruikbare vormen en structuren op basis van al bestaande),
8. Mentale vaardigheden (omgaan met concentratie, doelen, (muzikaal-) voorstellingsvermogen, druk).

Binnen elk van de categorieën is een rijkdom aan oefeningen te bedenken. Ook is overlap denkbaar; Zo kan techniek je helpen bij het onderwerp solfège (Bij een melodie vertalen we een klank in een serie grepen op een instrument. De grepen volgen een (of meerdere) toonladder(s). Kennis van toonladders kan dus ons zoeken vergemakkelijken).

Uiteraard kun je bovenstaande lijst naar eigen inzicht aanpassen/aanvullen. Het enige doel is de breedte op te zoeken. In het vervolg kun je dan ook zeggen: "Dat was een voedzame les!"